beelddenken

Leerproblemen praktisch aanpakken met de training ‘Ik leer anders’

Na onderzoek blijkt dat leerlingen met een leerachterstand of dyslexie vaak in
beelden denken, niet in woorden. Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en
onthouden. Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijze want de meeste mensen
(±95%) leren via het gehoor. Slechts een kleine groep leert visueel.
Bijles helpt onvoldoende omdat ze dan meer informatie op ‘foute’ wijze krijgen
aangeboden. Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze groep zich
de lesstof wel eigen maken. Tijdens een korte training leer je deze techniek zelf
toe te passen. Ideaal om vervolgens de lesstof in de klas goed te kunnen volgen.
De training is voor leerlingen die problemen hebben met:

• Taal: spellen, lezen
• Rekenen: tafels, plus en min sommen
• Onthouden van informatie
• Concentratie: snel afgeleid
• Organisatie en/of klokkijken

Denk aan het woord STOEL. Wat zie je?
Zie je letters: S-T-O-E-L of een plaatje?
Training basisschool ’Ik leer anders’ leert je om informatie te vertalen naar
JOUW informatiesysteem: visueel. Dit kun je (in de toekomst) ook toepassen op
vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, buitenlandse talen enz.

‘De rust die ik kreeg sinds Ike mij de handvesten aanreikte om met hooggevoeligheid om te gaan’. Sinds de chaos in mijn hoofd orde is geworden, is de chaos op mijn werkplek ook verdwenen.