hoog gevoelige kinderen

Hoogsensitieve kinderen (HSK)

In de snelle wereld waarin we leven is de druk om te presteren hoog. Al op zeer jonge leeftijd “moeten” kinderen veel. Er wordt veel van hen verwacht. Dat begint al vrij snel na de geboorte, op het consultatiebureau, de basisschool enz. enz…
Hoogsensitieve kinderen kunnen veel last ervaren van de verwachtingen die aan hen gesteld worden. Naast de diepgaande prikkelverwerking zorgt dit vaak al op jonge leeftijd voor problemen.
Omdat niet iedereen de reactie van het kind begrijpt, laat staan dat men weet hoe te handelen, ontstaan er vaak vervelende situaties.
Het is mijn missie om ouders als het ware de gebruiksaanwijzing te geven van hun kind zodat ze hen beter begrijpen. Ook het kind krijgt handvatten en inzichten waardoor ze beter in hun vel gaan zitten. Door het ‘waarom’ te kunnen verklaren verdwijnen frustratie en boosheid. Er komt ruimte voor begrip, rust en een betere verbinding.

Ik vind het van groot belang dat ouders al vroeg weten hoe hun hoog sensitieve kind in elkaar steekt. Het stelt hen in staat hun kind liefdevol te begeleiden in een wereld die vaak zo overweldigt ….